PERSONAL WORKS | 卡通IP<黄豆包>宣传推广

 

                   

                  

  • 深度挖掘卡通IP特质,深入研究品牌客户需求、挖掘与客户结合的营销点,提供整合营销推广方案